הפשרת קרקעות חקלאיות לבנייה

מה משמעות המונח 'הפשרת קרקעות'?

כל קרקע בישראל מסווגת לשימוש מסוים שנגזר מתכניות המתאר הארציות והמחוזיות השונות. קרקע יכולה להיות בייעוד למגורים, למסחר, לתעשייה, למלונאות, לשימור ולחקלאות. משמעות המונח הפשרת קרקעות היא תהליך בו משונה ייעודה של קרקע מייעוד חקלאות לייעוד עירוני אחר. הפשרה יכולה להעיד על שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע בייעוד למגורים, למסחר, לתעשייה וכו'.

מה אפשר לעשות עם קרקע חקלאית?

כאשר מחזיק אדם בקרקע חקלאית, בין אם מדובר בבעלות פרטית הרשומה בטאבו ובין אם באמצעות החזקת זכויות החכירה בקרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל, הרי שהשימוש היחיד המותר בקרקע הוא חקלאות. משמעות הדבר היא שהמחזיק בקרקע לא יוכל לעשות בה שימוש שונה מכך, לא ניתן יהיה להקים עליה מבנים למגורים, מבני מסחר ותעשייה או כל שימוש אחר.

מה אפשר לעשות עם קרקע שעברה הפשרה?

ברגע שקרקע חקלאית עברה בהצלחה תהליך הפשרה שלאחריו היא מותרת לשימוש אחר, הרי שניתן עתה לעשות בה שימוש בהתאם לייעוד החדש שניתן לה. במידה וייעודה הופשר למגורים, כמו מרבית המקרים, הרי שכעת ניתן יהיה להקים מבנה או מבני מגורים על הקרקע בהתאם לאישורים ולתכניות השונות וליהנות משווי גדול משמעותית יחסית לשוויה של הקרקע לפני ההפשרה.
יש לשים לב כי במידה והקרקע בבעלות רשות מקרקעי ישראל, בתום תהליך הפשרתה היא תוחזר לידי הרשות תמורת תשלום פיצוי צנוע לחוכר שהחזיק בה עד אותה העת.

מה הם הגורמים המשפיעים על הפשרה?

ראשית, יש לזכור כי ככל שמדובר בהפשרת קרקעות הרי שאין בטוחות ואין וודאות כי קרקע חקלאית מסוימת תופשר. כמובן שקיימות קרקעות חקלאיות למכירה שהפשרתן כבר אושרה, אולם מחירן כבר מגלם זאת.
פרמטרים נוספים המשפיעים על סיכויי ההפשרה של קרקע:

  • קרבה ליישוב קיים – ככל שקרקע חקלאית קרובה יותר לגבולות יישוב קיים סיכוייה להיות מופשרת גדלים.
  • מגבלת האוכלוסין – תכנית המתאר הארצית הרלוונטית קובעת מגבלות אוכלוסין לגבי ישובים שבקרבתם ניתן להפשיר קרקעות לבנייה. קרוב לוודאי כי קרקעות חקלאיות בקרבת ישובים הנושקים למגבלה זו לא תופשרנה.
פייסבוק
גוגל+
טוויטר
לינקדאין
וואטסאפ
אימייל

טיפים נוספים​

למידע נוסף, ולתיאום פגישה התקשרו 03-7754012, או השאירו פרטים: